"Allah odur ki, gökleri ve yeri yarattı. Gökten bir su indirdi de onunla size rızık olarak türlü meyveler çıkardı. Emriyle denizde akıp gitmeleri için gemileri hizmetinize verdi. Irmakları da emrinize verdi. Görevlerini şaşmadan yapmak üzere Güneş'i ve Ay'ı da size boyun eğdirdi. Geceyi ve gündüzü de hizmetinize verdi." (İbrahim Suresi 14/32-33)

Bizi Takip Edin!

İnkarcı Yaklaşımlar
Tanrı'nın Varlığına Materyalist Yaklaşım

Tanrı’nın Varlığına Materyalist Yaklaşım

Materyalizm milâttan sonra 18. yüzyıla kadar zayıf bir akım olarak varlığını sürdürmüş, son asırların Avrupa’sında yeniden taraftar ve güç kazanarak yayılma imkânı bulmuştur.
Tanrı'nın Varlığına Darwinist Yaklaşım

Tanrı’nın Varlığına Darwinist Yaklaşım

Evrim’den ilk söz edenler milattan önce 6. yüzyılda İyonya’lı filozoflar olmuştur. Miletus’lu filozof Anaximender Animal Kingtom adlı eserinde evrim nosyonunu ilk kez ortaya atmıştır.
Tanrı'nın Varlığına Pozitivist Yaklaşım

Tanrı’nın Varlığına Pozitivist Yaklaşım

Sosyolojinin isim babası ve Pozitivizmin kurucusu kabul edilen Auguste Comte insanlık tarihini üç döneme ayırır. Ona göre, sosyolojinin kullanacağı metot gözleme ve tüme varıma dayanan bir metot olmalıdır.
Tanrı'nın Varlığına Freudist Yaklaşım

Tanrı’nın Varlığına Freudist Yaklaşım

Sigmund Freud, “tekerlek ve elektriğin icadı kadar mühim” dediği psikanalizin kurucusudur. Ancak onun kendisini, hakkında yargıda bulunmaya yetkili gördüğü bir alan daha vardı: Din.
Tanrı'nın Varlığına Agnostik Yaklaşım

Tanrı’nın Varlığına Agnostik Yaklaşım

Agnostisizm (Bilinemezcilik), Yunanca ‘Bilinemez’ manasına gelen ‘Agonustos’ kelimesinden alınmış bir tabirdir. Sonsuz, ilk sebepler, cevher, eşya ve olayların son gâyesi gibi metafizik hakikatleri insan zihninin asla bilemeyeceğini ileri süren bir sistemdir.
?>