"Allah odur ki, gökleri ve yeri yarattı. Gökten bir su indirdi de onunla size rızık olarak türlü meyveler çıkardı. Emriyle denizde akıp gitmeleri için gemileri hizmetinize verdi. Irmakları da emrinize verdi. Görevlerini şaşmadan yapmak üzere Güneş'i ve Ay'ı da size boyun eğdirdi. Geceyi ve gündüzü de hizmetinize verdi." (İbrahim Suresi 14/32-33)

Bizi Takip Edin!

Klasik Deliller

Ontolojik Delil

Ontolojik delilde Tanrı’nın varlığına dış dünyadan değil, insan zihninde var olan “mükemmel varlık” ya da “zorunlu varlık” düşüncesinden ulaşılır.
Kozmolojik Delil

Kozmolojik Delil

Kozmolojik delil içinde, yaşadığımız âlemden kolaylıkla yapabildiğimiz bir çok gözlem ve incelemelerin Tanrı’nın varlığına deliller teşkil ettiğini gösterir.
Teleolojik Delil

Teleolojik Delil

Âlemin ‘neden’ ve ‘niçin’ yaratıldığı konularıyla teleoloji disiplini uğraşır. Bu disiplin, kâinatın yaratılış ve işleyişinde herhangi bir amaç, önceden oluşturulmuş bir plan olup olmadığını inceler.
Delillere Yöneltilen Eleştiriler

Delillere Yöneltilen Eleştiriler

Allah'ın varlığına karşı pek çok kişi ontolojik, teleojik ve kozmolojik delillere karşı eleştiriler getirmeye çalışmıştır.
?>