"Allah odur ki, gökleri ve yeri yarattı. Gökten bir su indirdi de onunla size rızık olarak türlü meyveler çıkardı. Emriyle denizde akıp gitmeleri için gemileri hizmetinize verdi. Irmakları da emrinize verdi. Görevlerini şaşmadan yapmak üzere Güneş'i ve Ay'ı da size boyun eğdirdi. Geceyi ve gündüzü de hizmetinize verdi." (İbrahim Suresi 14/32-33)

Bizi Takip Edin!

Author Archive
Allah'ın Varlığı

Allah’ın Varlığı

Monoteist dinlerin en temel ve en önemli mesajı tek bir Tanrı’nın var olduğudur. Tek Tanrı’lı dinler ontolojilerinde önce Tanrı’yı merkeze alırlar, daha sonra tüm sistemlerini bu ontolojik merkez üzerinde oluştururlar.
Tanrı'nın Varlığı

Tanrı’nın Varlığı

Tanrı’nın varlığı meselesi düşünce tarihinde çok önemli bir yere sahiptir. Tek tanrıcı dinlerin en temel mesajı, Tanrı’nın varlığı ve O’nun mükemmel bir varlık oluşudur.
Kuran'da Tanrı'nın Varlığı

Kuran’da Tanrı’nın Varlığı

Kur’an’da Tanrı’nın varlığını ispat etmeye yönelik olmakla birlikte daha çok Tanrı’nın sıfatları, birliği, benzersizliği ve mükemmel bir varlık oluşu hakkında bir çok âyet bulunmaktadır.

Ontolojik Delil

Ontolojik delilde Tanrı’nın varlığına dış dünyadan değil, insan zihninde var olan “mükemmel varlık” ya da “zorunlu varlık” düşüncesinden ulaşılır.
Kozmolojik Delil

Kozmolojik Delil

Kozmolojik delil içinde, yaşadığımız âlemden kolaylıkla yapabildiğimiz bir çok gözlem ve incelemelerin Tanrı’nın varlığına deliller teşkil ettiğini gösterir.
Teleolojik Delil

Teleolojik Delil

Âlemin ‘neden’ ve ‘niçin’ yaratıldığı konularıyla teleoloji disiplini uğraşır. Bu disiplin, kâinatın yaratılış ve işleyişinde herhangi bir amaç, önceden oluşturulmuş bir plan olup olmadığını inceler.
Delillere Yöneltilen Eleştiriler

Delillere Yöneltilen Eleştiriler

Allah'ın varlığına karşı pek çok kişi ontolojik, teleojik ve kozmolojik delillere karşı eleştiriler getirmeye çalışmıştır.
Tanrı'nın Varlığına Materyalist Yaklaşım

Tanrı’nın Varlığına Materyalist Yaklaşım

Materyalizm milâttan sonra 18. yüzyıla kadar zayıf bir akım olarak varlığını sürdürmüş, son asırların Avrupa’sında yeniden taraftar ve güç kazanarak yayılma imkânı bulmuştur.
Tanrı'nın Varlığına Darwinist Yaklaşım

Tanrı’nın Varlığına Darwinist Yaklaşım

Evrim’den ilk söz edenler milattan önce 6. yüzyılda İyonya’lı filozoflar olmuştur. Miletus’lu filozof Anaximender Animal Kingtom adlı eserinde evrim nosyonunu ilk kez ortaya atmıştır.
Tanrı'nın Varlığına Pozitivist Yaklaşım

Tanrı’nın Varlığına Pozitivist Yaklaşım

Sosyolojinin isim babası ve Pozitivizmin kurucusu kabul edilen Auguste Comte insanlık tarihini üç döneme ayırır. Ona göre, sosyolojinin kullanacağı metot gözleme ve tüme varıma dayanan bir metot olmalıdır.
Tanrı'nın Varlığına Freudist Yaklaşım

Tanrı’nın Varlığına Freudist Yaklaşım

Sigmund Freud, “tekerlek ve elektriğin icadı kadar mühim” dediği psikanalizin kurucusudur. Ancak onun kendisini, hakkında yargıda bulunmaya yetkili gördüğü bir alan daha vardı: Din.
Tanrı'nın Varlığına Agnostik Yaklaşım

Tanrı’nın Varlığına Agnostik Yaklaşım

Agnostisizm (Bilinemezcilik), Yunanca ‘Bilinemez’ manasına gelen ‘Agonustos’ kelimesinden alınmış bir tabirdir. Sonsuz, ilk sebepler, cevher, eşya ve olayların son gâyesi gibi metafizik hakikatleri insan zihninin asla bilemeyeceğini ileri süren bir sistemdir.
?>